คุณสมบัติโปรแกรม Medeesoft Hospital

Medeesoft Hospital ประกอบด้วย Module

 • ระบบ Queue / ตู้ KIOSK
 • ระบบงานห้องบัตร
 • ระบบพยาบาลคัดกรอง
 • ระบบงานห้องอุบัติเหตุ
 • ระบบ รับ-ส่งต่อ
 • ระบบห้องตรวจ
 • ระบบห้อง LAB
 • ระบบห้องเอ็กซเรย์
 • ระบบห้องยา
 • ระบบห้องเก็บเงิน
 • ระบบศูนย์ Admit Center
 • ระบบจ่ายยา Unitday
 • ระบบงานโภชนาการ
 • ระบบพยาบาลผู้ป่วยใน
 • ระบบบริหารจัดการลูกหนี้
 • ระบบบริหารจัดการ 50 แฟ้ม
Copyright © 2019. Medeesoft All rights reserved.